תודה על השימוש בטיימר "Countdown Timer"

זו תוכנה פשוטה אך חזקה למדידת זמן מוגדר, ולקבלת התרעה כשהזמן נגמר.
הדגש בתכנון של האפליקציה היה על קלות שימוש, כך שניתן יהיה להשתמש בה גם עם גב האצבע כשהידיים מלוכלכות, ואין צורך "להתעסק" עם כל מיני כפתורים כדי לבחור זמן ולשגר.
מעולה לבישול ואפיה, או לכל מטרה אחרת.

הוראות הפעלה


טיפים

אייקונים:

Go התחל ספירה לאחור
stop הפסק ספירה לאחור (גלוי רק בזמן ריצה)
zero איפוס גלגל המספרים (גלוי רק כשלא רץ, ולא מאופס)
settings עריכת עדיפויות
help כניסה לעמוד הזה
Rollback חזרה לערך שהוגדר בפעם האחרונה כאשר "התחל" נבחר (הכפתור חבוי כברירת מחדל, ניתן לגלות אותו בעדיפויות)
snooze [מסך התרעה] עוצר את הצלצול ומתחיל ספירה חדשה של 5 דקות (מרגע ההודעה)
dismiss [מסך התרעה] עוצר את הצלצול ומסיים את פעולת היישוםSettings Explained:


Default

Use Vibration
on
Use the device vibrator (if available) or not.
Alarm Sound
default alarm
Select any alarm from all the alarms+ringtones that are already installed on your device.
If you select something too soft and gentle, you might miss it when it rings!
Loop Alarm Sound
on
Some alarms you may select are very long, and some are just one "beep".
"Loop" will make the sound repeat itself every 10 seconds, so you are less likely to miss it.
Select Time Format
h:mm:ss
Determines how many Hour digits to display. 0, 1 or 2 (mm:ss / h:mm:ss / hh:mm:ss).
On the extreme, you can count down 100 hours minus one second. (That's 4 days and 4 hours).
Enable Interactive Help
on
Displays some interactive help (Animated help and text over). It turns off automatically after I see that you've got the point.
Select Snooze duration
5 min
When clicking the "Snooze" button on the Alert, this value is used to automatically set the timer and run.
Hard buttons dismiss Alert
off
Hard button is any physical button on the device button (except the power button).
When enabled, and Alert is displayed, than you can use the volume and other buttons if available (some devices has camera button) - to dismiss or snooze the alert. Use volume up to snooze, all the other buttons to dismiss.
Enable Rollback Button
off
Allows you to easily revert to last countdown activated. Useful if you need the same time period over and over again, such as in a chess game. If your turn took only 10 seconds out of (say) 1:30 minutes, than instead of of stopping->zeroing>setting the digits to 1:30, you can just tap "rollback", and the wheel will be set to 1:30, ready to be started again.
Report a problem
empty
Sends me a message that you can type in. It attaches info on your device model, android version, and more technical details that should help me understand the problem. It also adds an email address if you've filled it in the next preference.
Want ne to answer? You can fill in youe email empty
(Optional) You can fill in your email, and it will be stored localy. It will be attached to reports sent to me if you use "Report a problem" button, or if your app crashed abnormally (hopefully never).

I don't read your google account info, so if you don't fill this field, I won't be able to answer you if you report a problem.

Features


Alerts and time measurement can be quite important at times, that's why I made extra effort to make this app as reliable as I can.
This includes:

Permissions

Not supported

I currently don't plan to add those in the free version. As for now there is no paid version, but if I see demand, than I may develop it.

Terms of use
: This app was built with best effort to provide a reliable and stable product, and was tested thoroughly on several platforms, but it is released without any guarantee that it would work on each and every device out there, and there can be no liability for anything that may result from a bug in the software.
Flurry Analytics: MindTheApps reserves the right to anonymously track and report a user's activity inside the app, and get crash reports of it.


If you encounter any problem, or want more features, please drop me an email to countdown@mindtheapps.com
Thank you!!!
- Amir

"Countdown Timer" - (c) 2012 Copyright Amir Uval - MindTheApps ltd.

icon 5.2x